JMeter ile Yük Testi Eğitimi

Eğitimin Hedefi:

 • Apache JMeter™, yazılımın fonksiyonel davranışını test etmek ve performansını ölçmek için tasarlanmış Open Source, native bir Java uygulamasıdır. En popüler performans test aracı olan JMeter, yazılım projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Bu uygulamalı eğitim içerisinde JMeter kullanılarak, statik, dinamik kaynaklarda performans testlerinin nasıl gerçekleştirileceği öğretilir. Sınıfta, gücünü test etmek veya farklı yük türleri altında genel performansı analiz etmek için bir sunucu, sunucu grubu, ağ veya nesne üzerindeki yükü simüle edeceksiniz.
 • Eğitim formatı, aşamalı dersler ve uygulamalar ile etkileşimli öğrenme deneyimini kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Performans Testi Nedir?
 • Performans Testi NedenYapılır?
 • Performans Testi Türleri Nelerdir?
 • Yük Testi ve Performans Testi Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Performans Test Süreçleri Nelerdir?
 • Performans Test Metrikleri Nelerdir?
 • Jmeter’a giriş
 • Proxy ile kayıt işlemi
 • HTTP yaşam döngüsü
 • JMeter arayüz kullanımı
 • JMeter proje yapısı
 • Test Plan and WorkBench
 • Rump-up değerleri
 • Thread ve User değerleri
 • Thread Group
 • Samplers
 • Listeners
 • Assertions
 • Cookie Controller
 • HTTP Defaults
 • HTTP Headers Defaults
 • Pre-processor
 • Post-processor
 • Bean shell scripting
 • Regular expression
 • Logic Controllers
 • Dinamik değer atamaları
 • Random değerler
 • CSV, XML ve Veritabanı kaynakları (JDBC üzerinden veritabanı sürücüleri)
 • Loadium kullanımı

Kimler Katılmalı:

 • Test Yöneticileri
 • Yazılım Test Uzmanları
 • İş Analistleri
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Performans Testi Uzmanları